W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy o zawieszeniu możliwości zakupów stacjonarnych oraz wyboru opcji odbioru osobistego w koszyku zakupowym. Wciąż realizujemy wysyłki produktów, terminy dostawy nie uległy zmianie.

Oszczędzaj podwójnie z Canon i-Sensys

 

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW OBJĘTYCH PROMOCJĄ


REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ:

Oszczędzaj podwójnie z Canon i-Sensys”

 

§1

ORGANIZATOR

 

Podmiotem organizującym promocję pod nazwą „Oszczędzaj podwójnie z Canon”(dalej „Promocja”) jest NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt ul. Trakt Brzeski 89, 05-077 Warszawa - Wesoła, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000220535 (dalej „Organizator”)

 

§2

ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

 

  1. Uczestnicy

Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie klienci końcowi NTT System S.A. dokonujący zakupów na platformie online: www.sklep.ntt

Zgłoszenie zamiaru wzięcia przez Uczestnika udziału w promocji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem.

 

  1. Towary, których nabycie uprawnia do udziału w Promocji

Uczestnik może wziąć udział w Promocji poprzez składanie zamówień, w wyniku których nastąpi nabycie przez tę osobę minimum 1 urządzenia I-Sensys marki Canon (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne) u Organizatora w okresie od dnia 28 października 2019 do dnia 20 grudnia 2019 roku.

 

  1. Uprawnienia Organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez podania przyczyn.

 

§3

ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI

 

Promocja jest organizowana na terenie Polski

§4

CZAS TRWANIA PROMOCJI

 

Promocja będzie trwała od dnia 28.10.2019 do dnia 30 listopada 2019 roku.

 

§5

SPOSÓB PROWADZENIA PROMOCJI

 

  1. Nagrody

a)    Za złożenie przez Uczestnika zamówień, w wyniku których w okresie trwania promocji nastąpi nabycie towarów wyszczególnionych w §2 pkt 2, uczestnikowi promocji przysługuje nagroda składająca się z:

- części niepieniężnej w postaci bonów Sodexo o wartości określonej  w §5 pkt 2.

- części pieniężnej stanowiącej 11,11% wartości części niepieniężnej.

b)    Przed odbiorem nagród przez Zwycięzców Organizator z części pieniężnej tych nagród potrąci odpowiednią kwotę na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od otrzymanych nagród.

c)     Nagroda nie podlega wymianie na inny produkt, usługę lub gotówkę.

d)    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i terminu trwania promocji oraz zamiany nagród na inne o takiej samej wartości

 

  1. Zasady przyznawania nagród:

Za każdy zakup urządzenia drukującego Canon z serii I-Sensys przysługuje bon premiowy Sodexo w wysokości 20 pln , dodatkowo drugi bon 20 zł za zakup urządzenia I-Sensys  z tonerem CRG – razem 40 pln. Do opisanych powyżej części niepieniężnych każdej nagrody doliczona zostanie część pieniężna określona w §5 pkt 1a.

 

 

§6

SPOSÓB I TERMIN WYDANIA NAGRÓD

 

Nagrody zostaną wysłane pocztą lub kurierem w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji.

Warunkiem przekazania nagrody jest podanie przez Uczestnika danych niezbędnych do wysyłki oraz rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przyznanej nagrody.

 

 

§7

DANE OSOBOWE

 

Administratorem danych osobowych jest NTT System S.A. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz konieczne dla uzyskania nagrody w Promocji.

 

 

Submit a Review