Sprężone powietrze Gembird

Sprężony gaz wydmuchiwany pod dużym ciśnieniem pozwala na usuwanie kurzu i innych zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc. Dodatkowa rurka umożliwia precyzyjniejsze czyszczenie. 

16041e680a4c1f.jpg

UWAGA: Skrajnie łatwopalny aerozol.

  • Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
  • Chroń przed dziećmi.
  • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
  • Nie palić.
  • Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
  • Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
  • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
  • Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
  • Chroń przed promieniowaniem słonecznym.
  • Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F.

Specyfikacja

Gwarancja producenta24 miesiące
Zastosowaniedo usuwania kurzu z urządzeń biurowych
Pojemność opakowania400 ml